top of page

SOS Sector gràfic

Des de l'Associació Quei15/espai_creatiu ens sumem a la iniciativa 'SOS Sector Gráfico', que agrupa empreses dels sectors creatiu visual i gràfic.

Aquest col·lectiu ha elaborat una diagnosi sobre la situació provocada per la crisi de la pandèmia Covid19 a diferents disciplines de l'art i la cultura. La podeu consultar al següent enllaç El nostre sector està constituït essencialment per petites estructures i una àmplia comunitat de treballadors i treballadores intermitents i autònoms. D'aquest fet, l'obligació d'aturar l'activitat es tradueix per molts de nosaltres en haver de fer front a despeses fixes (estructura, manteniment, finançament de material i proveïdors) sense tenir recurs a pràcticament cap ingrés. SOS sector gráfico reclama al 'Ministerio de Cultura' que completi la regulació del 'Estatuto del Artista' per tal que puguem accedir de ple drets a les mateixes prestacions per cesació d'activitat que han tingut altres sectors de producció. Com creatius que som, trobarem vies alternatives per cobrir despeses, però això no és prou. Cal exigir un suport decidit de les diferents administracions per fer front a les despeses estructurals i deixar que la creació cultural segueixi viva i continuï aportant sensibilitat i esperit crític a una societat que es veu atrapada en la roda d'una maquinària de producció aturada. Aprofitem aquesta situació de vulnerabilitat també per repensar la relació que volem amb l'entorn; enfortir els lligams amb les estructures de creació i art més properes i oferir a l'entorn local obra d'art més a prop. Com a mostra, 3 dels projectes en marxa:

  • Q15 Art Gallery - Espai per exposicions d'un dia de petit format

  • RGB5 - Quinta edició de Retrats de la Gent de Barri, que serà realitat a la tardor, amb permís del Sr. #Covid-19

  • Lectura Viva! - Art, lectura i performance per recuperar els llibres oblidats

Amb Quei15, la creació és a prop!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page