April 30, 2020

SOS sector gráfico reclama al 'Ministerio de Cultura' que completi la regulació del 'Estatuto del Artista' per tal que puguem accedir de ple drets a les mateixes prestacions per cesació d'activitat que han tingut altres sectors de producció.