ROSA GÓMEZ

STOP-MOTION

Animació d'objectes

EL QUE NO ES MOU, ES MOU . . .

El stop-motion és un relat visual, una tècnica d’animació d’objectes inanimats mitjançant imatges fixes successives, fotografies.

Descobrir la tècnica de la fotografia.
Entendre el fenomen de la imatge seriada en moviment.
Perseguir la simplicitat i l'efectivitat

a l'hora d'explicar una història.
Desenvolupar l'enginy i aconseguir l'efecte desitjat
Descobrir la fantasia en el relat visual.
Experimentar el plaer de mostrar als altres

el treball fet ... L'estrena.

Divendres de 18:00 a 19:30 h.

Joves a partir de 9 anys

1 mes : 4 sessions : 6 hores : 42 €

3 mesos : 12 sessions : 18 hores : 115 €

Si per alguna raó justificada no es pot assistir a part de les sessions contactades, es tornarà el 70% de l'import rebut, sempre contant mesos sencers. (4 sessions).